Camí Ral, 187 - 08490 Tordera (Barcelona)

(+34) 93 764 38 02     (+34) 625 471 70






FINQUES LM

Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI- CE), LAURA MARCH PUIGDEMASA informa que és titular del lloc web WWW.FINQUESLM.ES. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, LAURA MARCH PUIGDEMASA informa de les següents dades: El titular d'aquest lloc web és LAURA MARCH PUIGDEMASA, amb DNI 41068916R i domicili social en CAMÍ RAL 187 08490, TORDERA (BARCELONA). L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@finqueslm.es.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de LAURA MARCH PUIGDEMASA confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de LAURA MARCH PUIGDEMASA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de LAURA MARCH PUIGDEMASA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per LAURA MARCH PUIGDEMASA per a l'accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.
L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per LAURA MARCH PUIGDEMASA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

LAURA MARCH PUIGDEMASA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. LAURA MARCH PUIGDEMASA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, LAURA MARCH PUIGDEMASA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

Modificacions

LAURA MARCH PUIGDEMASA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d'aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Indicació dels preus

Cada possible immoble ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, en el seu cas, sigui aplicable. Els preus indicats en pantalla seran els vigents a cada moment excepte error tipogràfic.

Protecció de dades

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LAURA MARCH PUIGDEMASA amb CIF 41068916R i domicili social situat en CAMÍ RAL 187 08490, TORDERA (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, LAURA MARCH PUIGDEMASA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. L'informem que tractarem les seves dades conforme a l'existència del seu consentiment.

LAURA MARCH PUIGDEMASA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que LAURA MARCH PUIGDEMASA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@finqueslm.es.

Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre LAURA MARCH PUIGDEMASA i l'usuari. LAURA MARCH PUIGDEMASA disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures. En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per a realitzar la connexió de manera segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual i industrial

LAURA MARCH PUIGDEMASA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de LAURA MARCH PUIGDEMAS. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de LAURA MARCH PUIGDEMASA.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LAURA MARCH PUIGDEMASA Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de LAURA MARCH PUIGDEMASA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

LAURA MARCH PUIGDEMASA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. LAURA MARCH PUIGDEMASA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.